MOJE SZKOLENIA

Kursy: 
"Psychologiczne podstawy edukacji matematycznej" prowadzone przez panią Edytę Gruszczyk Kolczyńską.
"Pedagogika zabawy- działania z chustą animacyjną"
kurs Udzielana Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
"Dziecko chore na padaczkę w rodzinie, szkole, środowisku"
"Ćwiczenia dramowe do zajęć zintegrowanych"
"Papierowe składanki w edukacji wczesnoszkolnej"
"Metody i techniki aktywizujące"
"Ruch, muzyka, taniec w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym"
"Papieroplastyka-podstawy origami"
"Niegrzeczne dzieci- jak sobie z tym radzić?"
"Trening umiejętności społecznych, ADHD, Niepełnosprawność dziecka, Superwizja"
"Techniki uczenia się i metody aktywizujące do nauki"
"Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - wykorzystanie w pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi"
"Program Dotyk i Komunikacja Ch. Knilla oraz Program Aktywności M.Ch.Knillów"
"Makaton - Program Rozwoju Komunikacji" szkolenie zaawansowane, poziom drugi
"Autyzm- co to znaczy"
"Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu"

warsztaty "Moje sylabki. Nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną" Jagody Cieszyńskiej

certyfikat "TUS- Trening Umiejętności Społecznych" Fundacja Pomoc Autyzm

Certyfikat "Sensoplastyka"

"TECHNIKI SAZ W ROZWIJANIU SAMODZIELNOŚCI OSÓB Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI" oraz "TECHNIKI SAZ W PRACY Z OSOBĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNE ZACHOWANIA"  Polska Licencja Terapeuty Behawioralnego

Kurs "Terapii ręki" 1 i 2 stopnia

"Autyzm- od nauki do praktyki" - międzynarodowa konferencja

"Gdy dziecko nie słucha, nie rozumie, nie koncentruje się"

"Animator zabaw dla dzieci"

"NARZĘDZIA M-CHAT-R/F PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE W MONITOROWANIU ROZWOJU DZIECKA" Synapsis

"Z autyzmem przez życie"

 "Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa"- szkolenie specjalistyczne

"ADOS 2 w diagnostyce klinicznej" Warszawa

 Studia i kursy specjalistyczne:
licencjat: "Nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym" PWSZ Nowy Sącz
studia magisterskie "pedagogika wczesnoszkolna" Uniwersytet Jagielloński Kraków
studia podyplomowe: " Oligofrenopedagogika" PWSZ Nowy Sącz

studia podyplomowe specjalistyczne : "Autyzm, Zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwoju- diagnoza i terapia"

 

Terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia, członek PSTIS

 

Szkoła "Masażu Shantala" - instruktor Masażu Shantala Body Touch oraz Masażu Shantala dla dzieci.

 

Praktyk Metody Tomatisa® Poziom1

 

certyfikat nr  2748 
członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej pod numerem 582


http://www.pstis.pl/pl/html/index.php?v1=block&str=podstrona0

Kurs I i II terapia ręki.

Kurs I stopnia sensoplastyka.