Zawsze pytaj o promocje

CENNIK

DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 250 ZŁ/ 2-3 SESJE
TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ  70 ZŁ/ 45 MIN.
TERAPIA RĘKI - DIAGNOZA I OCENA FUNKCJONALNA 200 ZŁ
TERAPIA RĘKI 60 ZŁ/ 45 MIN.
OCENA LATERALIZACJI CZYNNOŚCI RUCHOWYCH
100 ZŁ/60 MIN.
NAUKA CZYTANIA METODĄ SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNĄ
  50ZŁ/ 30 MIN.
TERAPIA LOGOPEDYCZNA 70 ZŁ/ 45 MIN.
TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA 70 ZŁ /45 MIN.
KONSULTACJE NEUROLOGOPEDYCZNE 50 ZŁ/ 30 MIN.
 **ALTERNATYWNE METODY KOMUNIKACJI „MAKATON”  50 ZŁ/45 MIN
**WCZESNE WSPOMAGANIE  ROZWOJU 50 ZŁ/30 MIN.
*ZAJĘCIA INDYWIDUALNE METODĄ KNILLA 30 ZŁ/30 MIN.
*ZAJĘCIA METODĄ  RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE 30 ZŁ/30 MIN.
GRY I ZABAWY OGÓLNOROZWOJOWE 40 ZŁ/ 45 MIN.
ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

 60 ZŁ/ 45 MIN.

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE  EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 50 ZŁ/45 MIN
 TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH- TUS 60 ZŁ/45 MIN.
 TRENING SŁUCHOWY TOMATIS 13 SESJI
 1000/ SESJA
 SENSOPLASTYKA
 50 ZŁ/60 MIN.
SZKOLENIE Z MASAŻU WYCISZAJĄCEGO WILBARGER 60 ZŁ
ANIMACJE DLA DZIECI NA URODZINACH, WESELACH
120 ZŁ/60 MIN.
WYSTAWIAMY RACHUNKI
 
MOŻLIWA PŁATNOŚĆ Z 1%
 
MIESIĘCZNE KARNETY